สรุปนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลตามสังกัด
เหรียญรางวัล
กีฬา
รายการ
ชื่อ-นามสกุล
สังกัด
Bronze
เปตอง
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายเดี่ยว
ส.บึงกาฬ
สรุปเหรียญ   0 Gold     0 Silver    1 Bronze