สรุปนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลตามสังกัด
เหรียญรางวัล
กีฬา
รายการ
ชื่อ-นามสกุล
สังกัด
Gold
ว่ายน้ำ
ผีเสื้อ 100 ม. ชาย S11 (ตา)
ส.อ่างทอง
Silver
ว่ายน้ำ
กรรเชียง 100 ม. ชาย S 11
ส.อ่างทอง
Bronze
เปตอง
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่
ส.อ่างทอง
 
 
 
ส.อ่างทอง
 
 
 
ส.อ่างทอง
Bronze
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S11 (ตา)
ส.อ่างทอง
สรุปเหรียญ   1 Gold     1 Silver    2 Bronze