สรุปนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลตามสังกัด
เหรียญรางวัล
กีฬา
รายการ
ชื่อ-นามสกุล
สังกัด
Bronze
กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการแขน ขา F43
ส.อุทัยธานี
Bronze
กรีฑา
พุ่งแหลน ชาย วีลแชร์ F55
ส.อุทัยธานี
สรุปเหรียญ   0 Gold     0 Silver    2 Bronze