สรุปนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลตามสังกัด
เหรียญรางวัล
กีฬา
รายการ
ชื่อ-นามสกุล
สังกัด
Gold
เทเบิลเทนนิส
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT1-TT5
ส.ราชบุรี
Gold
เทเบิลเทนนิส
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT3
ส.ราชบุรี
Gold
เทเบิลเทนนิส
พิการทางหู ชายคู่
ส.ราชบุรี
 
 
 
ส.ราชบุรี
Gold
เทเบิลเทนนิส
พิการทางหู ชายเดี่ยว
ส.ราชบุรี
Gold
ยกน้ำหนัก
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่นไม่เกิน 61 กก. บุคคลหญิง
ส.ราชบุรี
Silver
เทเบิลเทนนิส
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT9
ส.ราชบุรี
Silver
ยกน้ำหนัก
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่นไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย
ส.ราชบุรี
Silver
ยกน้ำหนัก
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่นไม่เกิน 88 กก. บุคคลชาย
ส.ราชบุรี
Bronze
เทเบิลเทนนิส
พิการทางหู ชายเดี่ยว
ส.ราชบุรี
สรุปเหรียญ   5 Gold     3 Silver    1 Bronze