สรุปนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลตามสังกัด
เหรียญรางวัล
กีฬา
รายการ
ชื่อ-นามสกุล
สังกัด
Gold
กรีฑา
200 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม3 T13 (B3)
ส.สุราษฎร์ธานี
Gold
กรีฑา
400 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2)
ส.สุราษฎร์ธานี
Gold
กรีฑา
400 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม 3 T13 (B3)
ส.สุราษฎร์ธานี
Gold
กรีฑา
800 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2)
ส.สุราษฎร์ธานี
Gold
แบดมินตัน
วีลแชร์ ชายคู่ WH1/WH2
ส.สุราษฎร์ธานี
 
 
 
ส.สุราษฎร์ธานี
Gold
แบดมินตัน
วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH2
ส.สุราษฎร์ธานี
Gold
แบดมินตัน
วีลแชร์ หญิงเดี่ยว WH2
ส.สุราษฎร์ธานี
Gold
เปตอง
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงเดี่ยว
ส.สุราษฎร์ธานี
Gold
เปตอง
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงคู่
ส.สุราษฎร์ธานี
 
 
 
ส.สุราษฎร์ธานี
 
 
 
ส.สุราษฎร์ธานี
Gold
เปตอง
พิการทางหู หญิงคู่
ส.สุราษฎร์ธานี
 
 
 
ส.สุราษฎร์ธานี
Gold
เปตอง
พิการทางหู หญิงเดี่ยว
ส.สุราษฎร์ธานี
Gold
ว่ายน้ำ
กบ 100 เมตร ชาย SB 8
ส.สุราษฎร์ธานี
Silver
กรีฑา
200 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2)
ส.สุราษฎร์ธานี
Silver
กรีฑา
กระโดดไกล ชาย กลุ่ม 3 F13 (B3)
ส.สุราษฎร์ธานี
Silver
กรีฑา
ขว้างจักร ชาย พิการทางตา กลุ่ม1 T11 (B1)
ส.สุราษฎร์ธานี
Silver
กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการตา กลุ่ม 1 F11 (B1)
ส.สุราษฎร์ธานี
Silver
กรีฑา
พุ่งแหลน ชาย พิการแขน ขา F44
ส.สุราษฎร์ธานี
Silver
กรีฑา
พุ่งแหลน ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 F11 (B1)
ส.สุราษฎร์ธานี
Silver
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย S8 (กาย)
ส.สุราษฎร์ธานี
Bronze
กรีฑา
100 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2)
ส.สุราษฎร์ธานี
Bronze
กรีฑา
400 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม3 T13 (B3)
ส.สุราษฎร์ธานี
Bronze
กรีฑา
ขว้างจักร ชาย พิการแขน ขา F44
ส.สุราษฎร์ธานี
Bronze
กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการแขน ขา F42
ส.สุราษฎร์ธานี
Bronze
กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการตา กลุ่ม 1 F11 (B1)
ส.สุราษฎร์ธานี
Bronze
เทเบิลเทนนิส
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT8
ส.สุราษฎร์ธานี
Bronze
เปตอง
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงคู่
ส.สุราษฎร์ธานี
 
 
 
ส.สุราษฎร์ธานี
 
 
 
ส.สุราษฎร์ธานี
Bronze
เปตอง
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายเดี่ยว
ส.สุราษฎร์ธานี
Bronze
เปตอง
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงเดี่ยว
ส.สุราษฎร์ธานี
Bronze
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S8 (กาย)
ส.สุราษฎร์ธานี
สรุปเหรียญ   12 Gold     7 Silver    10 Bronze