สรุปนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลตามสังกัด
เหรียญรางวัล
กีฬา
รายการ
ชื่อ-นามสกุล
สังกัด
Gold
กรีฑา
กระโดดไกล ชาย พิการทางหู
ส.ปัตตานี
Gold
กรีฑา
เขย่งก้าวกระโดด ชาย พิการทางหู
ส.ปัตตานี
Gold
เซปักตะกร้อ
พิการทางหู ทีมเดี่ยวชาย
ส.ปัตตานี
 
 
 
ส.ปัตตานี
 
 
 
ส.ปัตตานี
 
 
 
ส.ปัตตานี
Bronze
เปตอง
พิการทางหู ชายคู่
ส.ปัตตานี
 
 
 
ส.ปัตตานี
 
 
 
ส.ปัตตานี
Bronze
เปตอง
พิการทางหู ทีมชาย
ส.ปัตตานี
 
 
 
ส.ปัตตานี
 
 
 
ส.ปัตตานี
 
 
 
ส.ปัตตานี
สรุปเหรียญ   3 Gold     0 Silver    2 Bronze