สรุปนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลตามสังกัด
เหรียญรางวัล
กีฬา
รายการ
ชื่อ-นามสกุล
สังกัด
Gold
กรีฑา
พุ่งแหลน หญิง พิการแขน ขา F43
ส.อุตรดิตถ์
Silver
กรีฑา
ขว้างจักร หญิง พิการแขน ขา F43
ส.อุตรดิตถ์
Silver
กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการแขน ขา F43
ส.อุตรดิตถ์
Silver
เปตอง
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายเดี่ยว
ส.อุตรดิตถ์
Bronze
กรีฑา
ขว้างจักร ชาย พิการทางสมอง F36
ส.อุตรดิตถ์
สรุปเหรียญ   1 Gold     3 Silver    1 Bronze