สรุปนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลตามสังกัด
เหรียญรางวัล
กีฬา
รายการ
ชื่อ-นามสกุล
สังกัด
Gold
ยิงธนู
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE W2 18 ม. บุคคลชาย
ส.แม่ฮ่องสอน
Silver
ยิงธนู
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE W2 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point
ส.แม่ฮ่องสอน
Bronze
แบดมินตัน
พิการทางแขน (SU 5) ชายเดี่ยว
ส.แม่ฮ่องสอน
Bronze
ยิงธนู
Recurve w2 30 ม. บุคคลชาย
ส.แม่ฮ่องสอน
สรุปเหรียญ   1 Gold     1 Silver    2 Bronze