สรุปนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลตามสังกัด
เหรียญรางวัล
กีฬา
รายการ
ชื่อ-นามสกุล
สังกัด
Gold
กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการตา กลุ่ม 1 F11(B1)
ส.นครนายก
Gold
กรีฑา
พุ่งแหลน หญิง พิการตา กลุ่ม 1 F11 (B1)
ส.นครนายก
Gold
เทเบิลเทนนิส
พิการทางหู หญิงคู่
ส.นครนายก
 
 
 
ส.นครนายก
Gold
บอคเซีย
ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง
ส.นครนายก
Gold
ฟุตบอล
พิการทางหู
ส.นครนายก
 
 
 
ส.นครนายก
 
 
 
ส.นครนายก
 
 
 
ส.นครนายก
 
 
 
ส.นครนายก
 
 
 
ส.นครนายก
 
 
 
ส.นครนายก
 
 
 
ส.นครนายก
 
 
 
ส.นครนายก
 
 
 
ส.นครนายก
 
 
 
ส.นครนายก
 
 
 
ส.นครนายก
 
 
 
ส.นครนายก
 
 
 
ส.นครนายก
 
 
 
ส.นครนายก
Silver
กรีฑา
ขว้างจักร ชาย กลุ่ม 2 F12 (B2)
ส.นครนายก
Bronze
กรีฑา
กระโดดไกล ชาย ตา F12(B2)
ส.นครนายก
Bronze
กรีฑา
กระโดดไกล หญิง พิการตา กลุ่ม 1 F11 (B1)
ส.นครนายก
Bronze
กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการตา กลุ่ม 2 F12 (B2)
ส.นครนายก
Bronze
กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการทางหู
ส.นครนายก
Bronze
กรีฑา
พุ่งแหลน ชาย พิการทางตา กลุ่ม 2 F12 (B2)
ส.นครนายก
Bronze
โกลบอล
ทีมชาย
ส.นครนายก
 
 
 
ส.นครนายก
 
 
 
ส.นครนายก
Bronze
เทเบิลเทนนิส
พิการทางหู หญิงเดี่ยว
ส.นครนายก
 
 
 
ส.นครนายก
Bronze
เทเบิลเทนนิส
พิการทางหู หญิงเดี่ยว
ส.นครนายก
Bronze
บอคเซีย
ประเภททีม BC1 และ BC2 ไม่แยกชาย-หญิง
ส.นครนายก
 
 
 
ส.นครนายก
 
 
 
ส.นครนายก
Bronze
บอคเซีย
ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง
ส.นครนายก
Bronze
แบดมินตัน
พิการทางหู คู่ผสม
ส.นครนายก
 
 
 
ส.นครนายก
สรุปเหรียญ   5 Gold     1 Silver    11 Bronze