สรุปนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลตามสังกัด
เหรียญรางวัล
กีฬา
รายการ
ชื่อ-นามสกุล
สังกัด
Gold
กรีฑา
400 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2)
ส.นครราชสีมา
Gold
กรีฑา
400 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม3 T13 (B3)
ส.นครราชสีมา
Gold
กรีฑา
800 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2)
ส.นครราชสีมา
Gold
กรีฑา
800 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 3 T13 (B3)
ส.นครราชสีมา
Gold
แบดมินตัน
พิการทางหู บุคคลหญิง
ส.นครราชสีมา
Gold
เปตอง
พิการทางปัญญา ชายคู่
ส.นครราชสีมา
 
 
 
ส.นครราชสีมา
 
 
 
ส.นครราชสีมา
Gold
ยิงปืน
P1 10 ม.ปืนสั้นอัดลม ชาย SH1
ส.นครราชสีมา
Gold
ยิงปืน
P3 ปืนสั้น Sport Pistol .22 SH1 ผสม
ส.นครราชสีมา
Silver
กรีฑา
100 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม3 T13 (B3)
ส.นครราชสีมา
Silver
กรีฑา
200 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม3 T13 (B3)
ส.นครราชสีมา
Silver
กรีฑา
400 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)
ส.นครราชสีมา
Silver
กรีฑา
4x100 ม. ชาย พิการทางตา T11-T12-T13
ส.นครราชสีมา
 
 
 
ส.นครราชสีมา
 
 
 
ส.นครราชสีมา
 
 
 
ส.นครราชสีมา
Silver
กรีฑา
800 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)
ส.นครราชสีมา
Silver
กรีฑา
800 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2)
ส.นครราชสีมา
Silver
กรีฑา
พุ่งแหลน ชาย พิการทางหู
ส.นครราชสีมา
Silver
แบดมินตัน
พิการทางหู หญิงคู่
ส.นครราชสีมา
 
 
 
ส.นครราชสีมา
Silver
เปตอง
พิการทางหู ชายคู่
ส.นครราชสีมา
 
 
 
ส.นครราชสีมา
 
 
 
ส.นครราชสีมา
Silver
ยิงปืน
R9 50 ม.ปืนยาวท่านอน .22 ผสม SH2
ส.นครราชสีมา
Bronze
กรีฑา
100 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2)
ส.นครราชสีมา
Bronze
กรีฑา
100 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม3 T13 (B3)
ส.นครราชสีมา
Bronze
กรีฑา
200 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)
ส.นครราชสีมา
Bronze
กรีฑา
200 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม3 T13 (B3)
ส.นครราชสีมา
Bronze
แบดมินตัน
พิการทางหู คู่ผสม
ส.นครราชสีมา
 
 
 
ส.นครราชสีมา
Bronze
แบดมินตัน
พิการทางหู บุคคลหญิง
ส.นครราชสีมา
Bronze
เปตอง
พิการทางปัญญา ทีมชาย
ส.นครราชสีมา
 
 
 
ส.นครราชสีมา
 
 
 
ส.นครราชสีมา
 
 
 
ส.นครราชสีมา
Bronze
ยิงปืน
FTP ปืนสั้นเป้าล้มลุก10ม. SH1 ประเภททีม
ส.นครราชสีมา
 
 
 
ส.นครราชสีมา
 
 
 
ส.นครราชสีมา
Bronze
ยิงปืน
FTR2 ปืนยาวอัดลมเป้าล้มลุก10 ม. SH2
ส.นครราชสีมา
Bronze
ยิงปืน
P1 10 ม.ปืนสั้นอัดลม ทีมชาย SH1
ส.นครราชสีมา
 
 
 
ส.นครราชสีมา
 
 
 
ส.นครราชสีมา
Bronze
ยิงปืน
R4 ปืนยาวอัดลม ท่ายืน ผสม 60 นัด 10 ม. SH2
ส.นครราชสีมา
สรุปเหรียญ   8 Gold     10 Silver    11 Bronze