สรุปนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลตามสังกัด
เหรียญรางวัล
กีฬา
รายการ
ชื่อ-นามสกุล
สังกัด
Gold
กรีฑา
ขว้างจักร ชาย พิการแขน ขา F46
ส.บุรีรัมย์
Gold
กรีฑา
ขว้างจักร หญิง พิการทางสมอง F36
ส.บุรีรัมย์
Gold
กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการแขน ขา F46
ส.บุรีรัมย์
Gold
กรีฑา
พุ่งแหลน หญิง พิการทางสมอง F36
ส.บุรีรัมย์
Silver
กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการทางสมอง F36
ส.บุรีรัมย์
Silver
กรีฑา
พุ่งแหลน ชาย พิการแขน ขา F45-46
ส.บุรีรัมย์
สรุปเหรียญ   4 Gold     2 Silver    0 Bronze