สรุปนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลตามสังกัด
เหรียญรางวัล
กีฬา
รายการ
ชื่อ-นามสกุล
สังกัด
Silver
กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการทางสมอง F37
ส.หนองบัวลำภู
Silver
กรีฑา
พุ่งแหลน ชาย พิการทางสมอง F37
ส.หนองบัวลำภู
Bronze
กรีฑา
ขว้างจักร ชาย พิการทางสมอง F37
ส.หนองบัวลำภู
สรุปเหรียญ   0 Gold     2 Silver    1 Bronze