สรุปนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลตามสังกัด
เหรียญรางวัล
กีฬา
รายการ
ชื่อ-นามสกุล
สังกัด
Gold
กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก หญิง วีลแชร์ F57
ส.เลย
Gold
บอคเซีย
ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง
ส.เลย
Silver
กรีฑา
ขว้างจักร หญิง วีลแชร์ F57
ส.เลย
Silver
กรีฑา
พุ่งแหลน หญิง วีลแชร์ F57
ส.เลย
Bronze
บอคเซีย
ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง
ส.เลย
สรุปเหรียญ   2 Gold     2 Silver    1 Bronze