สรุปนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลตามสังกัด
เหรียญรางวัล
กีฬา
รายการ
ชื่อ-นามสกุล
สังกัด
Gold
กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการแขน ขา F42
ส.หนองคาย
Gold
กรีฑา
พุ่งแหลน หญิง พิการแขน ขา F42
ส.หนองคาย
Gold
เซปักตะกร้อ
กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)
ส.หนองคาย
 
 
 
ส.หนองคาย
 
 
 
ส.หนองคาย
 
 
 
ส.หนองคาย
 
 
 
ส.หนองคาย
Gold
เซปักตะกร้อ
พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย
ส.หนองคาย
 
 
 
ส.หนองคาย
 
 
 
ส.หนองคาย
 
 
 
ส.หนองคาย
Silver
กรีฑา
ขว้างจักร หญิง พิการแขน ขา F44
ส.หนองคาย
Silver
กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการแขน ขา F44
ส.หนองคาย
Silver
กรีฑา
พุ่งแหลน หญิง พิการแขน ขา F44
ส.หนองคาย
Bronze
กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการแขน ขา F46
ส.หนองคาย
Bronze
กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก ชาย วีลแชร์ F55
ส.หนองคาย
สรุปเหรียญ   4 Gold     3 Silver    2 Bronze