สรุปนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลตามสังกัด
เหรียญรางวัล
กีฬา
รายการ
ชื่อ-นามสกุล
สังกัด
Silver
กรีฑา
100 ม. หญิง พิการแขน ขา T46
ส.มหาสารคาม
Silver
กรีฑา
200 ม. หญิง พิการแขน ขา T45/46/47
ส.มหาสารคาม
Silver
กรีฑา
400 ม. หญิง พิการแขน-ขา T45-T46-T47
ส.มหาสารคาม
สรุปเหรียญ   0 Gold     3 Silver    0 Bronze