สรุปนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลตามสังกัด
เหรียญรางวัล
กีฬา
รายการ
ชื่อ-นามสกุล
สังกัด
Gold
กรีฑา
ขว้างจักร ชาย พิการแขน ขา F44
ส.สกลนคร
Gold
กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการแขน ขา F44
ส.สกลนคร
Gold
กรีฑา
พุ่งแหลน ชาย พิการแขน ขา F44
ส.สกลนคร
Bronze
กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก หญิง วีลแชร์ F57
ส.สกลนคร
สรุปเหรียญ   3 Gold     0 Silver    1 Bronze