รายการ ยิงปืน R6 50 ม.ปืนยาวท่านอน .22 ผสม SH1 รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:00 .
สนาม
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
 
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
8
ส.อุบลราชธานี
ส.อุบลราชธานี
2
9
ส.นนทบุรี
ส.นนทบุรี
3
13
ส.สงขลา
ส.สงขลา
4
11
ส.สมุทรสาคร
ส.สมุทรสาคร
5
14
ส.กรุงเทพมหานคร
ส.กรุงเทพมหานคร
6
12
ส.สงขลา
ส.สงขลา
7
10
ส.สงขลา
ส.สงขลา
8
15
ส.ชลบุรี
ส.ชลบุรี