รายการ เทเบิลเทนนิส พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว รอบสอง  
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 10:00 .
สนาม
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
ส.อุบลราชธานี
ส.อุบลราชธานี
2
ส.ระยอง
ส.ระยอง