รายการ กรีฑา ขว้างจักร หญิง พิการแขน ขา F44 รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 08:30 .
สนาม
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
2153
ส.หนองคาย
ส.หนองคาย
2
2154
ส.หนองคาย
ส.หนองคาย
3
1051
ส.กรุงเทพมหานคร
ส.กรุงเทพมหานคร