ฟุตซอล

 

รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2560

ฟุตซอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการทางหู   สาย 3  คู่ที่ 9
ส.สมุทรปราการ  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
10:00
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
Official
ฟุตซอล - พิการทางหู
พิการทางหู   สาย 3  คู่ที่ 10
ส.นครนายก  vs  ส.ขอนแก่น
 รอบแรก
11:30
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
Official
ฟุตซอล - พิการทางหู
พิการทางหู   สาย 4  คู่ที่ 11
ส.ปราจีนบุรี  vs  ส.ร้อยเอ็ด
 รอบแรก
13:00
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
Official
ฟุตซอล - พิการทางหู
พิการทางหู   สาย 4  คู่ที่ 12
ส.สุโขทัย  vs  ส.นครราชสีมา
 รอบแรก
14:30
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
Official
ฟุตซอล - พิการทางหู
พิการทางหู   สาย 1  คู่ที่ 13
ส.เชียงใหม่  vs  ส.นครสวรรค์
 รอบแรก
16:00
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
Official
ฟุตซอล - พิการทางหู
รวม ฟุตซอล  5 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day ฟุตซอล
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel