วีลแชร์ฟันดาบ
ชิงเหรียญทอง 15 เหรียญทอง  
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2560
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ดาบฟอยล์ Class A บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
15:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
ดาบฟอยล์ Class B บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
15:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
ดาบฟอยล์ Class A บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
15:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
ดาบฟอยล์ Class B บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
15:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
ชิง 4 เหรียญทอง 
 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2560
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
เอเป้ Class A บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
15:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
เอเป้ Class B บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
15:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
เอเป้ Class A บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
15:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
เอเป้ Class B บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
15:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
ชิง 4 เหรียญทอง 
 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2560
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
เซเบอร์ Class A บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
12:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
เซเบอร์ Class B บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
12:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
ดาบฟอยล์ ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
16:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
ดาบฟอยล์ ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ
16:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
ชิง 4 เหรียญทอง 
 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
เอเป้ ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
เซเบอร์ ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
เอเป้ ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ
13:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
Official
ชิง 3 เหรียญทอง 
 
 
  รายการชิงเหรียญทองPrint รายการชิงเหรียญทอง