ยิงปืน
ชิงเหรียญทอง 23 เหรียญทอง  
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2560
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
P1 10 ม.ปืนสั้นอัดลม ทีมชาย SH1  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
-
Official
R6 50 ม.ปืนยาวท่านอน .22 ผสม SH1  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
-
Official
P1 10 ม.ปืนสั้นอัดลม ชาย SH1  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
-
Official
R4 ปืนยาวอัดลม ท่ายืน ทีมผสม 60 นัด 10 ม. SH2  รอบชิงชนะเลิศ
12:30
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
-
Official
R4 ปืนยาวอัดลม ท่ายืน ผสม 60 นัด 10 ม. SH2  รอบชิงชนะเลิศ
12:30
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
-
Official
ชิง 5 เหรียญทอง 
 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2560
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
R3 10 ม.ปืนยาวอัดลม ท่านอน ผสม SH1  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
-
Official
P2 10 ม.ปืนสั้นอัดลม หญิง SH1  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
-
Official
R9 50 ม.ปืนยาวท่านอน .22 ผสม SH2  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
-
Official
R9 50 ม.ปืนยาวท่านอน .22 ประเภททีมผสม SH2  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
-
Official
P2 10 ม. ปืนสั้นอัดลม ทีมหญิง SH1  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
-
Official
FTR1 ปืนยาวอัดลมเป้าล้มลุก10 ม. SH1  รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
-
Official
ชิง 6 เหรียญทอง 
 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2560
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
R5 ปืนยาวอัดลม ท่านอน ผสม 60 นัด 10 ม. SH2  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
-
Official
R7 ปืนยาว 3 ท่า (3x40) SH1 ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
-
Official
R5 ปืนยาวอัดลม ท่านอน ทีมผสม 60 นัด 10 ม. SH2  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
-
Official
FTP 10 ม. ปืนสั้นเป้าล้มลุก ผสม SH1  รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
-
Official
ชิง 4 เหรียญทอง 
 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2560
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
R1 10 ม.ปืนยาวอัดลม ท่ายืน ชาย SH1  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
-
Official
P3 ปืนสั้น Sport Pistol .22 SH1 ผสม  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
-
Official
P3 ปืนสั้น Sport Pistol .22 ประเภท ทีมผสม SH1  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
-
Official
FTP ปืนสั้นเป้าล้มลุก10ม. SH1 ประเภททีม  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
-
Official
ชิง 4 เหรียญทอง 
 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
P4 ปืนสั้นยิงช้า ผสม 50 SH1  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
-
Official
FTR2 ปืนยาวอัดลมเป้าล้มลุก10 ม. ประเภททีม SH2  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
-
Official
P4 ปืนสั้นยิงช้า ทีมผสม 50 SH1  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
-
Official
FTR2 ปืนยาวอัดลมเป้าล้มลุก10 ม. SH2  รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
-
Official
ชิง 4 เหรียญทอง 
 
 
  รายการชิงเหรียญทองPrint รายการชิงเหรียญทอง