สรุปนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลตามสังกัด
เหรียญรางวัล
กีฬา
รายการ
ชื่อ-นามสกุล
สังกัด
Gold
กรีฑา
100 ม. ชาย พิการแขน ขา T45-46-47
ส.เพชรบุรี
Gold
กรีฑา
400 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)
ส.เพชรบุรี
Gold
กรีฑา
กระโดดไกล ชาย พิการแขน-ขา F45-F46-F47
ส.เพชรบุรี
Silver
กรีฑา
200 ม. ชาย พิการแขน ขา T45/46/47
ส.เพชรบุรี
Silver
กรีฑา
200 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)
ส.เพชรบุรี
Silver
บอคเซีย
ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง
ส.เพชรบุรี
Silver
เปตอง
พิการทางปัญญา หญิงคู่
ส.เพชรบุรี
 
 
 
ส.เพชรบุรี
Bronze
กรีฑา
100 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)
ส.เพชรบุรี
Bronze
เทเบิลเทนนิส
พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว
ส.เพชรบุรี
Bronze
บอคเซีย
ประเภทคู่ BC3 ไม่แยกชาย-หญิง
ส.เพชรบุรี
 
 
 
ส.เพชรบุรี
 
 
 
ส.เพชรบุรี
Bronze
แบดมินตัน
พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว
ส.เพชรบุรี
สรุปเหรียญ   3 Gold     4 Silver    4 Bronze