สรุปนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลตามสังกัด
เหรียญรางวัล
กีฬา
รายการ
ชื่อ-นามสกุล
สังกัด
Gold
กรีฑา
100 ม. หญิง พิการทางสมอง T 38
ส.เชียงราย
Gold
กรีฑา
100 ม. หญิง พิการทางสมอง T35
ส.เชียงราย
Gold
กรีฑา
100 ม. หญิง พิการทางสมอง T37
ส.เชียงราย
Gold
กรีฑา
200 ม. หญิง กลุ่มพิการทางสมอง T35
ส.เชียงราย
Gold
กรีฑา
200 ม. หญิง กลุ่มพิการทางสมอง T37
ส.เชียงราย
Gold
กรีฑา
200 ม. หญิง กลุ่มพิการทางสมอง T38
ส.เชียงราย
Gold
กรีฑา
400 m ญ พิการทางสมอง T38
ส.เชียงราย
Gold
เทเบิลเทนนิส
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT10
ส.เชียงราย
Gold
เปตอง
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายเดี่ยว
ส.เชียงราย
Silver
กรีฑา
100 ม. ชาย พิการทางสมอง T35
ส.เชียงราย
Silver
กรีฑา
200 ม. หญิง กลุ่มพิการทางสมอง T38
ส.เชียงราย
Silver
เทเบิลเทนนิส
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ ชายเดี่ยว TT6-TT10
ส.เชียงราย
Silver
เทเบิลเทนนิส
พิการทางสมอง TT11 ชายเดี่ยว
ส.เชียงราย
Silver
แบดมินตัน
พิการทางขา (SL3) ชายเดี่ยว
ส.เชียงราย
Silver
แบดมินตัน
พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว
ส.เชียงราย
Silver
แบดมินตัน
วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH2
ส.เชียงราย
Silver
เปตอง
พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว
ส.เชียงราย
Bronze
กรีฑา
1,500 ม. ชาย กลุ่มพิการหู
ส.เชียงราย
Bronze
กรีฑา
100 ม. หญิง พิการทางสมอง T 38
ส.เชียงราย
Bronze
กรีฑา
100 ม. หญิง พิการทางสมอง T35
ส.เชียงราย
Bronze
กรีฑา
200 ม. ชาย กลุ่มพิการทางสมอง T35
ส.เชียงราย
Bronze
กรีฑา
200 ม. ชาย กลุ่มพิการทางสมอง T37
ส.เชียงราย
Bronze
กรีฑา
200 ม. ชาย พิการทางสมองT38
ส.เชียงราย
Bronze
กรีฑา
200 ม. หญิง กลุ่มพิการทางสมอง T35
ส.เชียงราย
Bronze
กรีฑา
400 m ช พิการทางสมอง T37
ส.เชียงราย
Bronze
เทเบิลเทนนิส
พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว
ส.เชียงราย
สรุปเหรียญ   9 Gold     8 Silver    9 Bronze