ยิงปืน

 

รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2560

                 
ยิงปืน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
P4 ปืนสั้นยิงช้า ผสม 50 SH1 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
Official
ยิงปืน - P4 ปืนสั้นยิงช้า ผสม 50 SH1
FTR2 ปืนยาวอัดลมเป้าล้มลุก10 ม. ประเภททีม SH2 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
Official
ยิงปืน - FTR2 ปืนยาวอัดลมเป้าล้มลุก10 ม. ประเภททีม SH2
P4 ปืนสั้นยิงช้า ทีมผสม 50 SH1 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
Official
ยิงปืน - P4 ปืนสั้นยิงช้า ทีมผสม 50 SH1
FTR2 ปืนยาวอัดลมเป้าล้มลุก10 ม. SH2 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
Official
ยิงปืน - FTR2 ปืนยาวอัดลมเป้าล้มลุก10 ม. SH2
รวม ยิงปืน  4 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day ยิงปืน
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel