ฟุตซอล

 

รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2560

ฟุตซอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการทางหู   สาย 4  คู่ที่ 5
ส.นครราชสีมา  vs  ส.ปราจีนบุรี
 รอบแรก
10.00
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
Official
ฟุตซอล - พิการทางหู
พิการทางหู   สาย 4  คู่ที่ 6
ส.ร้อยเอ็ด  vs  ส.สุโขทัย
 รอบแรก
11.30
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
Official
ฟุตซอล - พิการทางหู
พิการทางหู   สาย 1  คู่ที่ 7
ส.พัทลุง  vs  ส.เชียงใหม่
 รอบแรก
13.00
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
Official
ฟุตซอล - พิการทางหู
พิการทางหู   สาย 2  คู่ที่ 8
ส.สระบุรี  vs  ส.ชลบุรี
 รอบแรก
14.30
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
Official
ฟุตซอล - พิการทางหู
รวม ฟุตซอล  4 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day ฟุตซอล
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel