รายการ กรีฑา 200 ม. หญิง กลุ่มพิการทางสมอง T35  รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 7/24/2017 เวลา 09:10 .
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ความเร็วลม
m/s
 
   
ช่องวิ่ง
นักกีฬา
สถิติ (ประเภทลู่)
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
3
3078
ปาริฉัตร  โว่ยแม
ส.เชียงราย
ส.เชียงราย
00:00:44.77
Gold
1
2
1017
กชมน  อังปนานนท์
ส.นนทบุรี
ส.นนทบุรี
00:00:48.38
Silver
2
5
3086
ชนินาฎ  จันทาคำ
ส.เชียงราย
ส.เชียงราย
00:01:04.14
Bronze
3
4
2111
พิมพ์นิดา  รื่นเรณู
ส.บุรีรัมย์
ส.บุรีรัมย์
00:01:37.33
4