สรุปนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลตามสังกัด
เหรียญรางวัล
กีฬา
รายการ
ชื่อ-นามสกุล
สังกัด
Gold
แบดมินตัน
พิการทางขา (SL4) ชายเดี่ยว
ส.สมุทรสงคราม
Gold
ยกน้ำหนัก
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่นไม่เกิน 59 กก. บุคคลชาย
ส.สมุทรสงคราม
Bronze
เทเบิลเทนนิส
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT9
ส.สมุทรสงคราม
Bronze
เทเบิลเทนนิส
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ ชายเดี่ยว TT6-TT10
ส.สมุทรสงคราม
Bronze
แบดมินตัน
ชายคู่ความพิการทางขา SL3/SL4 Combine
ส.สมุทรสงคราม
 
 
 
ส.สมุทรสงคราม
Bronze
แบดมินตัน
พิการทางขา (SL4) ชายเดี่ยว
ส.สมุทรสงคราม
สรุปเหรียญ   2 Gold     0 Silver    4 Bronze