สรุปนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลตามสังกัด
เหรียญรางวัล
กีฬา
รายการ
ชื่อ-นามสกุล
สังกัด
Gold
กรีฑา
ขว้างจักร ชาย วีลแชร์ F55
ส.อุบลราชธานี
Gold
กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก ชาย วีลแชร์ F55
ส.อุบลราชธานี
Gold
เทเบิลเทนนิส
พิการทางสมอง TT11 ชายเดี่ยว
ส.อุบลราชธานี
Gold
ยกน้ำหนัก
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่นไม่เกิน 73 กก. บุคคลหญิง
ส.อุบลราชธานี
Silver
กรีฑา
พุ่งแหลน ชาย วีลแชร์ F55
ส.อุบลราชธานี
Silver
ยิงปืน
R1 10 ม.ปืนยาวอัดลม ท่ายืน ชาย SH1
ส.อุบลราชธานี
Bronze
กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการทางปัญญา F20
ส.อุบลราชธานี
Bronze
กรีฑา
พุ่งแหลน หญิง พิการทางปัญญา F20
ส.อุบลราชธานี
Bronze
เทเบิลเทนนิส
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว
ส.อุบลราชธานี
Bronze
แบดมินตัน
กลุ่มคนแคระ หญิงเดี่ยว SS6
ส.อุบลราชธานี
Bronze
แบดมินตัน
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว
ส.อุบลราชธานี
สรุปเหรียญ   4 Gold     2 Silver    5 Bronze