รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2560    จำนวน 78 เหรียญทอง  
 
กรีฑา
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ขว้างจักร หญิง พิการทางสมอง F36 รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการตา กลุ่ม 2 F12 (B2) รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พุ่งแหลน หญิง พิการตา กลุ่ม 2 F12 (B2) รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พุ่งแหลน หญิง วีลแชร์ F55 รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ขว้างจักร ชาย วีลแชร์ F57 รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พุ่งแหลน หญิง พิการตา กลุ่ม 3 F13 (B3) รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
4x100 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20 รอบชิงชนะเลิศ
09:20
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
4x100 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20 รอบชิงชนะเลิศ
09:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
4x100 ม. หญิง กลุ่มพิการทางหู รอบชิงชนะเลิศ
09:40
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พุ่งแหลน หญิง พิการแขน ขา F43 รอบชิงชนะเลิศ
10.30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ทุ่มน้ำหนัก หญิง วีลแชร์ F55 รอบชิงชนะเลิศ
10:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พุ่งแหลน หญิง พิการแขน ขา F44 รอบชิงชนะเลิศ
10:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พุ่งแหลน หญิง พิการทางปัญญา F20 รอบชิงชนะเลิศ
10:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการทางสมอง F38 รอบชิงชนะเลิศ
10:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ขว้างจักร ชาย พิการทางปัญญา F20 รอบชิงชนะเลิศ
10:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ทุ่มน้ำหนัก ชาย วีลแชร์ F55 รอบชิงชนะเลิศ
10:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พุ่งแหลน หญิง วีลแชร์ F56 รอบชิงชนะเลิศ
10:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
400 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม3 T13 (B3) รอบชิงชนะเลิศ
10:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
400 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20 รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
10:50
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
400 ม. หญิง กลุ่ม พิการทางหู รอบชิงชนะเลิศ
11:00
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
400 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
11:10
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
400 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2) รอบชิงชนะเลิศ
11:20
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
400 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1) รอบชิงชนะเลิศ  Heat 2
11:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ขว้างจักร ชาย พิการทางหู รอบชิงชนะเลิศ
11:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ขว้างจักร หญิง พิการทางปัญญา T20 รอบชิงชนะเลิศ
11:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กระโดดไกล หญิง พิการตา กลุ่ม 2 F12 (B2) รอบชิงชนะเลิศ
11:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พุ่งแหลน หญิง พิการทางสมอง F36 รอบชิงชนะเลิศ
11:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กระโดดไกล หญิง พิการตา กลุ่ม 1 F11 (B1) รอบชิงชนะเลิศ
13:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ขว้างจักร หญิง พิการทางหู รอบชิงชนะเลิศ
13:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการทางหู รอบชิงชนะเลิศ
13:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พุ่งแหลน ชาย พิการทางปัญญา F20 รอบชิงชนะเลิศ
13:50
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
4x100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู รอบชิงชนะเลิศ
13:59
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
4x100 ม. ชาย พิการทางสมอง T35 - T38 รอบชิงชนะเลิศ
14:05
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
4x100 ม. ชาย พิการทางตา T11-T12-T13 รอบชิงชนะเลิศ
14:15
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
1,500 ม. หญิง กลุ่มพิการทางหู รอบชิงชนะเลิศ
14:20
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
1,500 ม. ชาย กลุ่มพิการหู รอบชิงชนะเลิศ
14:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พุ่งแหลน ชาย พิการแขน ขา F42 รอบชิงชนะเลิศ
14:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พุ่งแหลน ชาย พิการแขน ขา F43 รอบชิงชนะเลิศ
14:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ขว้างจักร หญิง พิการทางสมอง F38 รอบชิงชนะเลิศ
14:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการทางปัญญา F20 รอบชิงชนะเลิศ
14:40
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พุ่งแหลน ชาย พิการทางสมอง F36 รอบชิงชนะเลิศ
14:50
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พุ่งแหลน ชาย พิการทางสมอง F37 รอบชิงชนะเลิศ
14:50
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ขว้างจักร หญิง วีลแชร์ F57 รอบชิงชนะเลิศ
15:00
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
1,500 ม. ชาย วีลแชร์ T45-T46 รอบชิงชนะเลิศ
15:20
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
400 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20 รอบชิงชนะเลิศ
15:45
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา ชิง 45 เหรียญทอง 
 
     
 
เทเบิลเทนนิส
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT1-TT5 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 14
ส.ราชบุรี  vs ส.นนทบุรี
10:40
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT1-TT5 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 15
ส.นนทบุรี  vs ส.นนทบุรี 2
11:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายคู่ TT8 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 54
ส.ชลบุรี  vs ส.เชียงใหม่
15:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายคู่ TT7 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 53
ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.ชลบุรี
15:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำหญิงคู่ TT9 รอบชิงชนะเลิศ
ส.ชลบุรี  vs ส.กรุงเทพมหานคร
16:30
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายคู่ TT10 รอบชิงชนะเลิศ
ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.ชลบุรี
16:30
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เทเบิลเทนนิส ชิง 6 เหรียญทอง 
 
     
 
แบดมินตัน
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
วีลแชร์ หญิงคู่ WH1/WH2 รอบชิงชนะเลิศ
ส.ชลบุรี  vs ส.กรุงเทพมหานคร
12:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กลุ่มคนแคระ คู่ผสม SS6 รอบชิงชนะเลิศ
ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.อุบลราชธานี
12:30
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
วีลแชร์ หญิงเดี่ยว WH2 รอบชิงชนะเลิศ
ส.สุราษฎร์ธานี  vs ส.กรุงเทพมหานคร
14:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กลุ่มคนแคระ ชายเดี่ยว SS6 รอบชิงชนะเลิศ
ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.อุบลราชธานี
16:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
แบดมินตัน ชิง 4 เหรียญทอง 
 
     
 
เปตอง
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการทางหู ชายคู่ รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
ส.นครราชสีมา  vs ส.กรุงเทพมหานคร
15.45
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการทางปัญญา ชายคู่ รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
ส.จันทบรี  vs ส.นครราชสีมา
15:45
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่ รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
ส.กรุงเทพมหานคร  vs ส.เชียงใหม่ 3
15:45
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายคู่ รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
ส.นนทบุรี  vs ส.พะเยา
15:45
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง ชิง 4 เหรียญทอง 
 
     
 
ยกน้ำหนัก
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่นไม่เกิน 97 กก. บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
10:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่นไม่เกิน 107 กก. บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
10:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ยกน้ำหนัก ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
ยิงธนู
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
Recurve บุคคลชาย set Point ST 70 เมตร รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
Compound Round Open บุคคลชาย 50 เมตร รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ยิงธนู ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
ยิงปืน
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
R5 ปืนยาวอัดลม ท่านอน ผสม 60 นัด 10 ม. SH2 รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
Official
R7 ปืนยาว 3 ท่า (3x40) SH1 ชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
Official
R5 ปืนยาวอัดลม ท่านอน ทีมผสม 60 นัด 10 ม. SH2 รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
Official
FTP 10 ม. ปืนสั้นเป้าล้มลุก ผสม SH1 รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
Official
ยิงปืน ชิง 4 เหรียญทอง 
 
     
 
ว่ายน้ำ
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ฟรีสไตล์ 400 ม. ชาย S6 (กาย) รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ฟรีสไตล์ 400 ม. ชาย S8 (กาย) รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ฟรีสไตล์ 400 ม. ชาย S14 (ปํญญา) รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ฟรีสไตล์ 400 ม. ชาย S15 (หู) รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ว่ายน้ำ ชิง 4 เหรียญทอง 
 
     
 
วีลแชร์เทนนิส
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทวีลแชร์ บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬาจิระนคร
Official
ประเภทวีลแชร์ บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬาจิระนคร
Official
ประเภทวีลแชร์ หญิงคู่ รอบชิงชนะเลิศ
12:00
สนามกีฬาจิระนคร
Official
วีลแชร์เทนนิส ชิง 3 เหรียญทอง 
 
     
 
วีลแชร์ฟันดาบ
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
เอเป้ Class A บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
15:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เอเป้ Class B บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
15:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เอเป้ Class A บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
15:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เอเป้ Class B บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
15:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
วีลแชร์ฟันดาบ ชิง 4 เหรียญทอง 
 
     
   
รายการชิงเหรียญทอง Print รายการชิงเหรียญทอง