ตารางการสรุปการชิงเหรียญ
   
     
            ชนิดกีฬา / วันที่ 19 20 21 22 23 24 รวม
        กรีฑา
34
51
45
42
11
183
        โกลบอล
2
2
5
5
7
11
6
9
33
3
4
7
1
4
21
26
        เปตอง
4
4
4
4
4
20
        ฟุตซอล
1
1
        ฟุตบอล
1
1
6
3
2
11
        ยิงธนู
6
15
2
23
        ยิงปืน
5
6
4
4
4
23
4
4
27
37
4
68
1
3
4
3
3
4
4
4
3
15
            รวม
90
135
78
54
72
429
 
  Print ตารางการชิงเหรียญ Print ตารางการชิงเหรียญ